ISAE3000 varmennuslausunto

sanna.makinen

Ficolon tiloissa suoritettiin kesällä 2016:n auditointi, jonka tuloksena Ficololle myönnettiin ISAE3000 varmennuslausunto (International Standard on Assurance Engagements). Lausunto tehtiin fyysisistä kontrolleista Ficolon konesalissa ISO 27001:2013 (Appendix 11) ja VAHTI 2/2013 standardien mukaisuudesta.

KPMG:n suorittamassa auditoinnissa arvioitiin Ficolon hallintaympäristön suunnittelua, kattavuutta ja soveltuvuutta. Ulvilan konesalin fyysisistä turvallisuutta auditoitiin ISO27001 kriteereihin mm. seuraavia osa-alueita: turvalliset alueet, laitteet ja tallennusvälineiden käsittely

Vahti 2/2013 mukaisesti käytiin läpi alueet, rakenteelliset turvallisuusvaatimukset, alueen tilahallinta, valvontajärjestelyt ja tietotekniset laitetilat.

Auditoinnissa ei löytynyt merkittäviä poikkeavuuksia.

Lisätietoja auditoinnista antaa Seppo Ihalainen seppo.ihalainen@ficolo.com / 0447744300.

Muut blogit

Arkistoidut