Ficolon konesaliin puhtaasti suomalaista tuulienergiaa

seppo.ihalainen

Suomen ensimmäinen colocation-palveluihin keskittyvä konesaliyritys Ficolo Oy ja Pori Energia Oy ovat tehneet sopimuksen tuulienergian käyttämisestä konesalin sähkötarpeisiin. Ficolon konesalin juuri valmistunut ensimmäinen vaihe on mitoitettu 1MW:n sähkökulutukselle, joka täydessä tuotannossa vastaa noin neljännestä Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tuulipuiston vuosituotannosta. Tulevaisuudessa sähköenergian tarve on useita megawatteja.

Konesalit käyttävät jo 0,5 - 1,5% koko kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä ja niiden sähkönkulutus on 1,5-kertaistunut viimeisten vuosien aikana. Suuri kulutusosuus syntyy palvelinten sähkönkulutuksen ja jäähdytyksen tarpeesta.

Konesaliulkoistusta suunnitteleville asiakkaille merkittävimmät päätöksentekoon liittyvät osa-alueet liittyvät palveluntarjoajan energia- ja kustannustehokkuuteen. Tuulienergiayhteistyöllä Ficolo pystyy tarjoamaan ympäristöystävällisen ratkaisun ja säilyttämään samalla asiakkailleen tärkeän kustannustehokkuuden. Energiatehokkuutta parantavat myös kallioluolasto ja tekniset infrastruktuuriratkaisut, sanoo Ficolo Oy:n toimitusjohtaja Seppo Ihalainen

Pori Energia on merkittävästi panostanut uusiutuvan energiantuotantoon ja kehittämiseen. Porin Tuulipuiston 11:sta yksikköä tuottavat n. 40GWh puhdasta tuulisähköä tuulen nopeuden ollessa keskimäärin 7,2 m/s. Pori Energia panostaa merkittävästi ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöönottoon. Pori Energialla on suunnitteilla rakentaa omaa tuulivoimaa Luvialle suunniteltuun tuulivoimapuistoon. Pori Energia on mukana myös Suomen Hyötytuuli Oy:n muissa hankkeissa mm. Raahessa, Merikarvialla ja Porissa.

Nyt tehdyn sopimuksen myötä on Ficolo Oy Pori Energian suurin pelkästään tuulisähköä käyttävä asiakas.

Paikalliset elinkeinotoimijat ja rahoittajat, mm. Prizztech Oy ja Satakunnan Ely-keskus , ovat tukeneet Ficolon sijoittumista Satakuntaan. Jatkossa tarkoituksena on syventää yhteistyötä paikallisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa konesalien sekä teollisuuden energiatehokkuuden kehittämisessä, sanoo Ficolon Oy:n toimitusjohtaja Seppo Ihalainen

Lisätietoja

toimitusjohtaja Seppo Ihalainen Ficolo Oy, 050 313 7321, seppo.ihalainen@ficolo.com
johtaja, Jouko Kataja Pori Energia Oy , 044 701 2120, jouko.kataja@porienergia.fi
projektipäällikkö Teemu Nelimarkka Prizztech Oy, 044 710 5348, teemu.nelimarkka@prizz.fi

Ficolo Oy
Ficolo Oy on Suomen ensimmäinen colocation -liiketoimintaan erikoistunut konesaliyritys. Yritys tarjoaa kansainvälisesti tuotteistetun tuote- ja palveluportfolion. Yrityksellä on yksi Suomen suurimmista konesalikiinteistöistä, joka on kokonaan yrityksen omassa omistuksessa. Kustannustehokkuutta ja turvallisuutta tuo lisäksi salin sijainti. Ficolo – lupaus kokemuksesta, osaamisesta ja edelläkävijyydestä. Lisätietoja osoitteessa www.ficolo.com

Pori Energia Oy
Pori Energia on korkealuokkaisia energiapalveluja tuottava ja tarjoava yritys. Vahvuutemme energian ja palveluiden tarjoajana ovat oman maakunnan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva energiantuotanto sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Lisätietoja: www.porienergia.fi

Prizztech Oy
Prizztech Oy:n päätehtävä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Yhtiö on Teknologiakeskusten liiton TEKEL:in jäsen. Lisätietoja www.prizz.fi.

Muut tiedotteet

Arkistoidut