Turvallisuus on pilvipalveluille elinehto. Ficolon turvallisuuden kulmakiviä ovat tietoturva, laitteet ja yhteydet, mutta myös turvalliset ja varmennetut fyysiset tilat.

Laitteemme sijaitsevat maanalaisessa tunneliverkostossa suomalaisessa  kallioperässä. Tilat on varustettu nykyaikaisilla valvontalaitteilla. Ensiluokkaiset tietoturvaratkaisumme kattavat niin fyysisen colocation-tilan turvallisuuden ja yhteyksien, verkkopalveluiden ja palvelinympäristön tietoturvallisuuden. Lisäksi voimme osallistua asiakkaamme tietoturvaratkaisujen arviointiin ja suunnitteluun.

Turvallisuutemme on sertifioitu asiakaskohtaisilla auditoinneilla ja ISAE3000 varmennuslausunnolla.

ensiluokkaiset

tietoturvaratkaisut

Haluatko lisätietoja?