· Blog

Arktinen kaapeli avaa uusia mahdollisuuksia Aasialaisille ja Eurooppalaisille yrityksille

Aasian ja Eurooopan välillä on käynnistymässä hanke, joka valmistuessaan muuttaa mantereiden välisten pilviympäristöjen dynamiikan. Aikaisemmin lähes läpipääsemätön arktinen meri on viime vuosien aikana muuttunut helpommin kuljettavaksi ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä eurooppalaisille, että aasialaisille yrityksille. Cinia suunnittelee parhaillaan uuden merenalaisen kaapelin rakentamista, joka avaisi uuden huippunopean, alhaisimman latenssin reitin Euroopan ja Aasian välille.

Read more

· Blog

Liiketoimintalogiikka Protaconin ja Ficolon yhteistyön takana

Konesalialalla on menossa maailmanlaajuisesti konsolidaatio, jossa yhä useampi yritys siirtyy pois omasta konesalistaan ja ulkoistaa konesalin operoimisen erikoistuneelle konesaliyritykselle. Monelle yritykselle konesali on osa-alue, joka vaatii jatkuvasti uusia satsauksia ja sitoo arvokkaita resursseja, jotka voitaisiin muuten käyttää hyödyksi yrityksen ydintoiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Read more

· Blog & Uutiset

Ficololle myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

Kiwa Inspecta on myöntänyt Ficololle ISO/IEC 27001 sertifikaatin.

Read more

· Blog

Miltä datakeskus ekosysteemi näyttää vuonna 2040?

Vuonna 2040, maailmassa tarvitaan huomattavasti enemmän prosessointitehoa, koska datan määrä tulee kasvamaan kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden kuten korkea laatuisen videon striimauksen, AR – lisätyn todellisuuden ja esineiden internetin käytön kasvu luo tarpeen prosessoinnille, jonka on tapahduttava niin lähellä loppukäyttäjiä kuin mahdollista. Datakeskuksia tarvitaan lisää, ja ne eivät tule olemaan samanlaisia kuin ne ovat nyt. Ala on kehittynyt huimin askelin viime vuosina ja kehityksen vauhti on vain kiihtynyt.

Read more

· Blog

Pilviyhteydet helposti – Megaport yhteydet Ficololta

Pilvipalveluiden selkäranka on luotettavat yhteydet. Yhä useamman yrityksen hyödyntäessä monipilvipalveluja, luotettavien yhteyksien tarve eri palveluiden välillä vain kasvaa. Tässä on kuitenkin katkos – pilvikapasiteettia saa joustavasti ja nopeasti mutta yhteyksien valmistuminen operaattoreilta kestää pitkään ja vaatii pitkät sitoutumisajat.

Read more

· Blog

The Air Sneak Peek Party

Ficolo järjesti 8.5. Sneak Peek Partyn, jolloin vieraat pääsivät tutustumaan Ficolon uuteen pilvipalvelukeskukseen The Air:iin ennen kuin tilojen modernisointi projekti aloitettiin. Tilaisuudessa oli mukana kiinnostavia puhujia, hyvää musiikkia sekä herkullista katuruokaa.

Read more

· Blog

Kuinka saada paras hyöty monipilviympäristöstäsi

Uuden Forrester Consultingin tutkimuksen mukaan 86 prosentilla yrityksistä on monipilvistrategia. Multi-cloud ympäristöt mahdollistavat sopivan ympäristön sovelluksille, joilla on erilaiset tarpeet sekä mahdollistavat kustannussäästöt siirtämällä työkuormat parhaalle alustalle. Kun privaatti- ja julkisia pilviä käytetään rinnakkain, käyttöön otetaan uusia alustoja eri tarkoituksiin, haasteeksi muodostuu eri ympäristöjen monimuotoiset käyttöliittymät ja hallinnointitavat. Riskinä on hallinnan pirstaloituminen ja kokonaiskuvan katoaminen.

Read more

· Blog

Asiantuntijaosaamista aina tietokantoihin saakka

Ficolon Cloud Delivery-palvelut ovat palvelukomponentteja pilvipalveluiden tuottamiseen. Näiden avulla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus.  Palveluiden saatavuutta turvataan monesti useilla eri palvelukomponenteilla, useimmin varmistuksilla, valvonnoilla ja ylläpito- sekä tietoturvapalveluilla. Yhä useamman yrityksen liiketoiminta ja sen pyörittäminen perustuu tietojärjestelmiin.  Siksi palveluiden saatavuus on oleellista ulottua aina tietokantapalveluihin asti.

Read more

· Blog

Ketteryyttä eikä kaaosta Multi-Cloud ympäristöön

Pilvipohjaiset yritykset haluavat hyödyntää eri pilvien etuja ja välttää yhteen palveluntarjoajaan lukkiutumisen. Tämän vuoksi multi-cloud kasvattaa suosiotaan käyttöönoton strategiana. Multi-cloudia voidaan käyttää  perustana organisaation IT:lle, mahdollistaa kustannussäästöt ja optimoida resurssien suorituskyky.

Read more

· Blog

Colocation konesalin rooli Cloud Delivery ratkaisuissa

Pilvipalveluiden tuottaminen vaatii palveluita eri tasoilla. Yksi perusrakennuspalikoista on colocation-palvelu, joka on konesalipalvelumalli. Se mahdollistaa omien laitteiden käytön ja samalla hyötymisen skaalaeduista jakamalla fyysiset tilojen, turvaratkaisujen, virta ja viilennys infrastruktuurin sekä verkkoyhteyksien kulut muiden colocation datakeskuksen asiakkaiden kanssa.

Read more