Asiakastuki

p. (24/7) +358- 624 8501

sähköposti: support@ficolo.com

Asiakasportaali toimii yhtenä asiakastuen kanavana, mutta löydät sieltä myös tietoa omista laitteistasi ja konesalin olosuhteista. Voit tehdä kaikki tukipyynnöt asiakasportaalin kautta. Ilmoita kuitenkin kiireisistä tukipyynnöistä myös puhelimitse.

ASIAKASPORTAALIIN

Palveluiden tila, suunnitellut ylläpitotehtävät ja mahdolliset palvelukatkot ilmoitetaan palveluiden tila -sivulla.

KATSO PALVELUideN TILA

 

Ficolon asiakaspalvelumalli on asiakaslähtöinen. Palveluiden ylläpito ja valvonta tapahtuu vuoden jokaisena päivänä.

Yhteistyö asiakkaan kanssa rakentuu seuraavista osatekijöistä:

  • Asiakaspalvelu ja haluttu palvelutaso
  • Vastuu asiakkaista ja asiakkuudelle nimetyt asiantuntijat
  • Asiakasportaali
  • Tarkkaan valitut tuotteet ja teknologiakomponentit