Vuonna 2040 maailmassa tarvitaan huomattavasti enemmän prosessointitehoa, koska datan määrä tulee kasvamaan kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden kuten korkea laatuisen videon striimauksen, AR – lisätyn todellisuuden ja esineiden internetin käytön kasvu luo tarpeen prosessoinnille, jonka on tapahduttava niin lähellä loppukäyttäjiä kuin mahdollista. Datakeskuksia tarvitaan lisää, ja ne eivät tule olemaan samanlaisia kuin ne ovat nyt. Ala on kehittynyt huimin askelin viime vuosina ja kehityksen vauhti on vain kiihtynyt.

Nykyinen datakeskus ekosysteemi koostuu kolmesta tekijästä – hyperscaler-toimijoista, colocation-tarjoajista sekä yritysten omissa tiloissa sijaitsevista on-premises datakeskuksista. Hyperscaler-toimijoiden määrä on alhainen, koska nämä ovat valtavia ”megasaleja”, joissa on valtavasti prosessointitehoa ja kapasiteettia. Ne sijaitsevat kaukana loppu-käyttäjistä ja niiden rakennuskustannukset ovat jopa sadoissa miljoonissa. Colocation-tarjoajat tarjoavat kapasiteettia joka liikkuu 10-100 megawatin välillä, ja on-premises datakeskusten kapasiteetti on välillä 1-10 megawattia. Kolmen tekijän lisäksi dataekosysteemiin kuuluu myös edge-kerros, jota hyödyntävät eniten hyperscaler-toimijat, tuodakseen prosessointitehoa lähemmäksi loppukäyttäjiä.

Nykyisessä tilassa ekosysteemin luotettavuus riippuu täysin infrastruktuurista. Tämä tarkoittaa sitä, että datakeskus investoinnissa suurin osa käytettään siihen, että infrastruktuuri on lähes kokonaan redundantti. Vikatiloja pelätään ja niitä vältetään kaikin mahdollisin keinoin. Riskien välttäminen on yksi esteistä, jotka estävät tulevaisuuden tilan saavuttamisen.

Datakeskus ekosysteemi tulevaisuudessa

 

Datakeskus ekosysteemin tulevaisuudessa edge on uusi datakeskus. Datakeskukset ovat pieniä, halpoja ja kaikkialla. Fyysisen sijainnin sijasta, datakeskus on melkein kuin virtuaalinen verkko, joka muodostuu monista yhteen liitetyistä datakeskuksista. Tulevaisuudessa häiriöt omaksutaan osaksi datakeskus ekosysteemiä. Jos yhdessä datakeskuksessa tapahtuu häiriö, verkko siirtää työtaakat automaattisesti toiseen verkossa sijaitsevaan datakeskukseen. Datakeskusten määrä tekee redundanssin varmistamisesta resurssien haaskausta, koska edge verkko toimii itsessään redundanssina. Tämä säästää kuluja ja aikaa, koska ei ole tarvetta investoida ja rakentaa redundanttia virransaantia – datakeskukset huolletaan tasaisin väliajoin aikataulutetusti.

Mikä tekee tulevaisuuden tilasta mahdollisen ovat mahdollistavat tekijät. Ne ovat uudet teknologiat, tekoäly, 5g yhteydet, ja kehittyneet ketterät ohjelmistot ja verkot. Nuorempien, uusiin teknologioihin tottuneiden henkilöiden siirtyessä johtotehtäviin on myös mahdollistava tekijä. He ovat avoimempia haastamaan vanhoja ideoita, siitä mikä datakeskus on ja kuinka sitä kuuluu operoida.

Tulevaisuudessa tulee yhä olemaan valtavia ”megasaleja”. kuten myös colocation-tarjoajia sekä on-premises konesaleja. Niiden rooli tulee vain olemaan pienempi, kun edge kerros ottaa suuremman roolin datan prosessointipaikkana. Tulevaisuuden edge-kerrosta voidaan  ajatella virtuaalisena ”megasalina”.

Blogi perustuu esitykseen, jonka Kevin Slover piti Ficolo The Airin Sneak Peek Party tapahtumassa 8.5.2019