• Ficolon konesali Länsi-Suomessa, Ulvilassa sijaitsee suomalaiseen kallioperään louhitussa luolastossa.
  • Alkujaan luolasto louhittiin puolustuvoimien käyttötarkoituksiin 1960-luvulla.   Tilat ovat nykyään täysin Ficolon omistuksessa luolaston oltua lähes tyhjillään vuosikymmenten ajan.
  • Konesali muodostuu 9 erillisestä tunnelihallista (500 m2 ja 800 m2), yhteispinta-alataan 8500 m2.
  • Tunnelit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joka mahdollistaa asiakkaan ympäristön hajauttamisen kahteen täysin erilliseen palvelintilaan samassa konesalitiloissa.
  • Konesalin modulaarinen rakenne mahdollistaa korkean turvatason ja skaalautuvuuden. Konesaliin on rakennettu jaettuja palvelintiloja ja täysin räätälöityjä, asiakaskohtaisia palvelintiloja.
  • Kallioperään louhittu konesali tarjoaa fyysistä, sisäänrakennettua turvallisuutta, jota on tehostettu moderneilla turva- ja valvontaratkaisuilla.
  • Konesaliympäristö on rakennettu ajatellen jatkuvaa saatavuutta – generaattorit ja erilliset UPS-järjestelmät varmentavat keskeytymättömän virransyötön.
  • Konesali on operaattoririippumaton; yhteydet ovat saatavilla kaikilta suomalaisilta pääoperaattoreilta.
  • Konesali on ympäristöystävällinen, energiatehokas ja 100% tuulisähköllä toimiva.