· Blog

Yhteistyötä IoT- ja pilvipalveluissa: case CS Control Software

Espoolainen automaatioalan yritys CS Control Software on yksi asiakkaistamme ja ollut mukana jo Ficolon perustamisesta lähtien. Jarkko Laaksonen CS Control Softwaresta kertoo miten Ficolon avulla talletettavaa tietoa jalostetaan eteenpäin heidän yrityksessään.

Read more

· Uutiset

Ficololle IPv6 World Leader 2017 – palkinto

Ficolo on yksi neljästä palkittavasta yrityksestä, jolle Viestintävirasto myönsi yhdessä IPv6 Forumin kanssa IPv6 World Leader 2017 – palkinnon. Palkinto myönnettiin IPv6:n käyttöä edistäneille tekijöille – palkinnon kriteerinä oli IPv6 liikenteen määrän kasvu yli kymmeneen prosenttiin koko internetliikenteestä. Muut palkittavat yritykset ovat Creanova Hosting Solutions, DNA ja Elis

Read more

· Uutiset

Brocaden verkkoteknologian avulla ratkaisut asiakkaille entistä nopeammin

Suomen nopeimmin kasvava konesaliyritys tuottaa skaalattavia colocation- ja pilvialustaratkaisuja hyödyntämällä Brocaden® konesaliverkkoratkaisuja sekä Brocaden Network Subscription – ohjelmaa.

Read more

· Blog

Kolmen seikan selvitys ennen tallennusratkaisun valintaa

Tallennusjärjestelmät ovat usein kompleksisia ja valintojen tekeminen vaihtoehtojen runsaudessa voi tuntua haasteelliselta. Keväällä Ficololle tullut Harri Urho listaa kolme seikkaa tallennusratkaisujen valinnassa, samalla saamme tutustua hieman myös henkilöön vinkkien takana.

Read more

· Uutiset

ISAE3000 varmennuslausunto

Ficolon tiloissa suoritettiin kesällä 2016:n auditointi, jonka tuloksena Ficololle myönnettiin ISAE3000 varmennuslausunto (International Standard on Assurance Engagements).

Read more

· Blog

Konesali Atlantin toisella puolella

Konesalipalvelut Suomessa – asiakkaat Washington DC:ssä.  Palvelimien sijoittaminen Suomeen Ficololle asiakkaiden ollessa Washington DC:ssä on ollut hyvä ratkaisu Split Technology:lle, kertoo tuotantojohtaja Anssi Karhinen . Koska nykyisin suurin osa Internet -pohjaisista palveluista on kansainväliä, on sijaintien ja aikaerojen väliset tuomat haasteet ratkaistava joka tapauksessa, siksi palvelimien ja asiakkaiden sijainnilla eri maassa ja eri aikavyöhykkeellä ei ole suurta roolia.

Read more

· Blog

Tietoturva tietokannoissa

Jokseenkin kaikki keskeiset IT-tietoturvan asiantuntijatahot toistelevat nykyisin yritys- ja tietohallintojohdolle sanontaa ”älkää puhuko, jos teille murtaudutaan, vaan kun teille murtaudutaan”. Tietojärjestelmiin kohdistuva laiton ja ilkivaltainen toiminta on saavuttanut jo sellaiset mittasuhteet, että monet perinteisemmät rikollisuuden muodot ovat jäämässä kauas jälkeen. Taloudellisissa vahingoissa puhutaan sadoista miljardeista euroista vuosittain. Lisäksi välilliset vahingot ovat usein niin mittavia, ettei niistä rahallakaan selvitä.

Read more

· Blog

Kallioluolaston hunajaiset synergiaedut

Colocation konesalit ovat moni-asiakasympäristöjä, jossa asiakkaat hyötyvät toisistaan. Ficolo sai hiljattain uusia asukkaita, jotka halusivat hyödyntää nimenomaan näitä synergiaetuja.

Read more

· Blog

Paikka Pilvelle

More and more cloud services are housed in a colocation data center, states a recent report from Gartner. No surprise that also Ficolo data center is home for global cloud services. Ficolo provides software company Modultek with a SaaS – service environment which contains colocation, connectivity and data security services.

Read more

· Blog

Kumppanuuden hyödyt