Vihreä joukkolaina

Ficolon vihreä joukkolaina viitekehys sallii datakeskus investoinnit, sisältäen datakeskusten rakentamisen ja hankkimisen (tai datakeskuksia operoivien yritysten yritysostot). Ficolo arvioi datakeskusten kelpoisuutta perustuen niiden energiatehokkuuden parantamispotentiaaliin.

Viitekehys on CICERO:n (Center for International Climate Research) itsenäisesti arvioima. Ficolon lokakuussa 2019 liikeelle laskema joukkolaina sai arvioinnissa Ciceron korkeimman arvion, CICERO Dark Green.

Cicero Second Opinion on saatavilla tästä: CICERO Ficolo Oy Green Bond Second Opinion

Ficolon vihreä joukkovelka viitekehys on saatavilla tästä: Ficolo Green Bonds Framework