Ficolon tiloissa suoritettiin kesällä 2016:n auditointi, jonka tuloksena Ficololle myönnettiin ISAE3000 varmennuslausunto (International Standard on Assurance Engagements). Lausunto tehtiin fyysisistä kontrolleista Ficolon konesalissa ISO 27001:2013 (Appendix 11) ja VAHTI 2/2013 standardien mukaisuudesta.

Auditoinnissa arvioitiin Ficolon hallintaympäristön suunnittelua, kattavuutta ja soveltuvuutta. Ulvilan konesalin fyysisistä turvallisuutta auditoitiin ISO27001 kriteereihin mm. seuraavia osa-alueita: turvalliset alueet, laitteet ja tallennusvälineiden käsittely

Vahti 2/2013 mukaisesti käytiin läpi alueet, rakenteelliset turvallisuusvaatimukset, alueen tilahallinta, valvontajärjestelyt ja tietotekniset laitetilat.

Auditoinnissa ei löytynyt merkittäviä poikkeavuuksia.

Lisätietoja auditoinnista:

Seppo Ihalainen

Managing Director, co-founder

tel. +358 44 77 44 300
seppo.ihalainen@ficolo.com

Vesa Lahti

CTO, co-founder

tel. +358 44 77 44 303
vesa.lahti@ficolo.com