Seuraavien vuosien aikana, datakeskusten merkitys tulee kasvamaan entisestään. Yhä useampi yritys tulee tarvitsemaan laadukkaita yhteyksiä ja tietoturvaratkaisuja, kun yritykset tarvitsevat digitaalisten sisältöjen houstaamista. Euroopassa datakeskuskeskittyminä pidetään Lontoota, Frankfurtia, Amsterdamia ja Pariisia. Helsingillä on kaikki vaadittavat edellytykset noustakseen kaupunkien kanssa samaan joukkoon.

 

Ficolo CEO Seppo Ihalainen, evolving helsinki to tier 1 data center hub
Seppo Ihalainen Data Center Forum tapahtumassa

 

Huhtikuun 26. päivä Ficolon CEO Seppo Ihalainen piti Datacenter Forum Helsinki 2018 – tapahtumassa esityksen ”Is Helsinki Europe’s Next Datacenter Hub?”. Esityksessä selitettiin ne ominaisuudet jotka tekevät Suomesta ja Helsingistä maailman parhaan paikan datakeskuksille.

Helsinki sijaitsee neljän yhteyden liitäntäkohdassa: yhteydet Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Baltian maista liittyvät yhteen Helsingissä. Myös uusi, suunniteltu Koillisreitin kaapeli Aasiaan tarjoaa nopeimman ja matalimman latenssin yhteyden Euroopan ja Aasian välille. Kaapeli tukisi jo olemassa olevaa C-Lion kaapelia, joka yhdistää Suomen Keski-Eurooppaan.

Datakeskusten onnistunut toiminta vaatii että sähkön saanti on taattu niin ettei toimintaan tule katkoja. Suomen sähkönsiirron infrastrukstuuri on varmimmista ja kestävimmistä tarjoten maailman korkeimman sähkönsiirron varmuuden. Suomessa sähkö on myös hinnaltaan kustannustehokasta ja luonnollisten sähkönlähteiden osa sähköntuotannossa on kasvamassa suurempaan rooliin.

Joitakin muutoksia kuitenkin vaaditaan datakeskittymän aseman saavuttamiseksi. Datakeskukset olisi otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa ja sijoitettava lähelle kaupungin keskustaa. Sijoittuminen lähelle loppukäyttäjiä mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen, vaikka asuntojen lämmityksessä. Datakeskusten siirtyminen lähemmäksi loppukäyttäjiä on myös osa nykyistä kehitystä kohti monimutkaisempaa datakeskus ekosysteemiä. Ala on siirtymässä pois massiivisista keskuksista, jotka ovat kaukana asuinkeskittymistä, pienempiin, lähellä loppukäyttäjiä oleviin keskuksiin, joissa data käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Tällä hetkellä Helsingin datakeskus kapasiteetti on 60 MW tasolla. Noustakseen Euroopan datakeskuskeskittymien joukkoon, kapasiteetti olisi nostettava ainakin 200 MW tasolle. Se taso on saavutettavissa jopa jo vuonna 2020 ja Ficolon suunniteltu Helsingin datakeskus on ensimmäisiä askeleita kohti tavoitetta.

Ficolo on globaali edelläkävijä datakeskus- ja pilviteknologioissa. Kun datakeskkusten ja pilviympäristöjen monimutkaisuus kasvaa hallintaan vaaditaan uusia työkaluja. Ficolon Multi-Cloud Control on hallinnan työkalu, joka pitää huolen pilviympäristöjen kapasiteetista, datasta, yhteyksistä ja tietoturvallisuudesta. Ficolo tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluiden rakennuspalikat, siirtäen liiketoiminnan pilveen.