Syyskuussa 2017 finanssitalo Taaleri osti yhdessä sijoitusyhtiö Pontoksen kanssa 80 % osuuden Ficolosta ja vuonna 2018 yritykset lähtevät yhdessä kehittämään datakeskushanketta pääkaupunkiseudulle. Taaleri on finanssitalo, jonka liiketoiminta koostuu varainhoidon, rahoituksen ja energian osa-alueista. Kuinka Ficolo sopii tähän liiketoimintaan?

Taalerin emoyhtiö Taaleri Oyj on listattuna Helsingin pörssiin, ja sillä on yli 3200 osakkeenomistajaa. Yhtiön asiakkaita ovat institutionaaliset sijoittajat, yritykset sekä yksityishenkilöt. Kesäkuun 2017 lopussa Taalerin hallinnoimat varat olivat arvoltaan 5,3 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 300. Taalerin liiketoiminnan yhtenä keskeisenä osana ovat ilmastokysymykset. Yhtiö on kehittänyt ympäristöllisesti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia uusiutuvan energian sijoituskohteita, kuten rahastoja, jotka investoivat tuulivoiman rakentamiseen ja biokaasulaitoksiin. Näin suomalaiset sijoittajat ovat saaneet konkreettisia tapoja toteuttaa käytännön ilmastotyötä sijoittamisen kautta.

Energia on keskeinen osa konesalien toimintaa. Salien toiminta vaatii paljon sähköä, josta suurin osa käytetään palvelinten ylläpitoon ja jäähdytykseen. Ficolo on perustamisestaan asti kiinnittänyt huomiota ympäristöön ja siihen vaikuttamiseen. Ulvilan konesalissa on käyttöönotosta asti käytetty 100 prosenttisesti tuulivoimaa, joka tuotetaan Meri-Porin Tuulipuistossa.  Toiminnassa hyödynnetään tuulivoiman lisäksi peruskallion tarjoamaa luonnollista viileyttä, joka säästää konesalin jäähdytyskuluissa ja tukee ympäristöystävällistä toimintaa. Vuonna 2012 Greenpeace valitsikin Ficolon Suomen ekologisemmaksi konesaliksi. Ficolo tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuden seurata oman laitteistonsa energian kulutustaan asiakasportaalin kautta.

Konesalien lämmöntuotto voidaan jakaa takaisin mm. kaukolämpöverkkoon tai muuhun energiatuotantoon. Tämä lämmön uudelleenkäyttö parantaa huomattavasti energiankulutuksen hyötysuhdetta ja tukee kestävän kehityksen ratkaisuja. ”Rakennettava datakeskus on osa teollista internetiä, mikä on edellytyksenä tulevaisuuden laajojen infrastruktuureiden kehittämiselle. Esimerkkinä tällaisesta ovat liikenneverkon tarvitsemat tietoliikennerakenteet. Datakeskus on myös merkittävä lämmöntuottaja, mikä hyödynnetään energiantuotannossa. Lämmöntuotto on hyvin linjassa Taalerin uusiutuvan energian strategian kanssa”, Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

 

Taaleri

Greenpeace “Miten puhdas on verkkoni?” raportti