Tallennusjärjestelmät ovat usein kompleksisia ja valintojen tekeminen vaihtoehtojen runsaudessa voi tuntua haasteelliselta. Keväällä Ficololle tullut Harri Urho listaa kolme seikkaa tallennusratkaisujen valinnassa, samalla saamme tutustua hieman myös henkilöön vinkkien takana

1) Omat tarpeet

TechTargetin kyselyssä (lokakuu 2016) vastaajat kokivat nykyisissä tallennusratkaisussaan riittävän kapasiteetin määrä suurimmaksi haasteekseen. Seuraavina tulivat siirtonopeus, huono suorituskyky ja huono skaalattavuus. Mietintään kannattaa siis ensin ottaa mikä on kapasiteettitarve nyt ja mikä on tulevaisuuden tarve. Harvoin datan määrä on staattinen tai edes vähenemään päin, joten laajennettavuus on tärkeä ottaa huomioon. Tallennustilan ja suorituskyvyn vaatimukset kasvavat merkittävästi, joten kapasiteettitarpeen lisäksi on hyvä huomioida suorituskyky

2) Hinta

Budjetti voi olla määrittelevänä tekijänä ja saattaakin jo rajata joitakin vaihtoehtoja pois. Pelkkä hankintahinta ei kuitenkaan aina kerro koko totuutta. Asiaa voi myös pallotella pomojen pöydällä siitä, kannattaako ostaa tallennusratkaisu kokonaan palveluna tai vaihtoehtoisesti on jaettua levytilaa.

3) Integraatio & migraatio

Ennen valintaa on hyvä uhrata vähän aikaa myös pohdinnalle miten integraatio ja mahdollinen migraatio nykyiseen ympäristöön nähden tapahtuvat ja onko joitain haasteita odotettavissa.

Vaihtoehtoja tarjolla runsaasti

Kun omat tarpeet ja mahdolliset rajoitukset on mietittynä, on helpompi lähteä käymään läpi erilaisia vaihtoehtoja peilaten niiden ominaisuuksia omiin kriteereihin. Vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti. Perinteisempien tallennusratkaisujen rinnalle tulleet pilvitallennus ja hyperkonvergoidut ratkaisukokonaisuudet jossa palvelimet, tallennus ja varmistus ovat integroitu nostavat yhä suosiotaan. Pilvitallennuksen etuna on erittäin helppo laajenettavuus. Ficololla pilvitallennuksena tarjottava jaettu levytila on vaihtoehtona sopiva myös silloin kun ei haluta investoida omaan infraan.

Harri Urho työskenteli ennen Ficoloa Nokia Factory IT:n palveluksessa vastuullaan Nokian matkapuhelintehtaiden Unix palvelimet ja tallennusjärjestelmät. Kokemuksesta hän kertoo, että tallennusjärjestelmät ovat nykyään hyvin kompleksisia. Kompleksisuudesta ja realiteeteista johtuen tallennusjärjestelmien valinnassa pitää usein ottaa huomioon monia asioita, joita pitää punnita omiin tarpeisiin ja kriteereihin.

Haluatpa sitten omat laitteet tai ratkaisut palveluna, Ficololla saat olla päättävässä roolissa, minkälainen vaihtoehto on sinulle parhain. Kerromme mielellämme dedikoiduista, pilvitallennus- ja hyperkonvergoiduista ratkaisuista lisää ja olemme avuksi päätöksenteossasi.

 

Harri Urho
  • vanhempi järjestelmäasiatuntija, työalueenaan storaget ja konesaliverkot Ficololla täyspäiväisesti kesästä 2016 asti
  • työskennellyt Nokian Salon tehtaalla ensin Nokialla ja myöhemmin ulkoistusten mukana palvelutoimittajilla
  • Yhden suuren asiakkaan ympäristön jälkeen kokee mielenkiintoiseksi ja haastavaksi työskennellä moniasiakasympäristössä, joten odotettavissa on mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä pitkälle tulevaisuuteen